Walter


vernacht in ’t veld
ik zal u wachten
bij zoele hagen en de zomerwinden
waar monden die elkander vinden
in kussen ongeteld
de nachten lengen tot de dagen
verzuim niet ’t uur
de bellen staan van goud en brons
en zingen Onze Vrouw en Vader Ons
de kinderen gaan de buurten rond
een ring, een zegen en zij zijn van ons
ik wacht in ’t veld en weet mijn uur