Walter


quaet opzet en een dobbelsteen
en slegten caert met rinschen wijn
de maegt met lynckschen hant op ’t steen
en doen de maan som schreye

maar leyke bogt in mollig flans
en billen die een weinig dansen
en goede uytkijk ondert schransche
syn Son & Aart verblye

de som moogh duydlic syn van ’t digt
veurdat diy staart der stoet de bare volgt :
denc altyt wat Ons Heer bedoelt
eyn weghe Uw’ siele nijt te light