Walter


Waar de vloek de zucht ontmoette
heeft boer Stijf zijn hoev’ gebouwd.
Daar zij ’t deden en dus moesten
werd vandaar vandaag getrouwd.

Orde, vrede, goede zeden
van de hand van Dominee.
Grootpa hoopt met goede reden

’t worden er misschien wel twee.

Onder water jaagt de paling
op ’t broedsel van den snoekforel.
G’d snapt het niet, maar Jezus wel.