Walter


Kanaalvaart en weerombesluiten
die den tandschroef binnenbuiten
waar de straatkam veert en ijlt
en ’t broedsel van den mesvis zich bekwijlt

tot zanikbaars ontstaat en bakt
en met vereenden tulp den tergpijp pakt
laat krotgezag den toonbel blijken
en stijgt de kotskrans tot den lesten zijken