Walter


Ik kan de Aanklacht Verhindering van de Rechtsgang
bewijskrachtig weerleggen door middel van Uw
Besluit tot Onmiddelijke Invrijheidstelling. Dank U.