Walter


Een ding is droevig en maakt zacht geklaag
steeds om de wereld heen
een nevel vaag en luchtig om dat lijf
’t is wisseling van zijn en niet zijn in ieder ding
die alle dingen zonder onderscheid
drijft – naar dat groot rijk dat wit is en de dood gelijk